Předsednictvo RS ČR se sešlo poprvé v roce 2015

Na svém prvním jednání v roce 2015 se sešlo předsednictvo RS ČR. Na pořadu jednání bylo zabezpečení připravovaných mezinárodních sportovních her seniorů v Olomouci. Předsednictvo bylo místopředsedou Aloisem Malým, který je v čele organizačního výboru této akce, informováno o stavu finančního zabezpečení her, a o oslovení zahraničních partnerů. Tisková konference k hrám je naplánována na únor.

Dalším velmi důležitým bodem byla příprava předsednictva na jednání s ministrem zdravotnictví  MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA , které je plánováno na 24. února 2015. Předsednictvo pověřilo podrobnější přípravou člena předsednictva profesora Kalvacha, do jehož gesce zdravotní problematika spadá.