Život bez bariér

Ve dnech 10. až 12. října proběhla na ostravském výstavišti Černá louka výstava zaměřena na potřeby hendikepovaných osob a seniorů pod názvem Život bez bariér. Krajská rada seniorů prezentovala aktivity moravskoslezských seniorů komentovaným promítáním snímků z akcí krajské rady a jejich organizací a výstavkou rukodělných prací ostravských seniorů (snímek 6550). Značná pozornost vystavovatele byla věnována propagaci měsíčníku Doba seniorů vystavením celé série jednotlivých vydání a jejich rozdávání zájemcům. O časopis byl tak veliký zájem, že na konci výstavy nezbyl ani jeden výtisk.

Text a foto : Jakub Zaorálek