Zasedání Kolegia RS ČR

Ve středu v domě odborových svazů na Žižkově zasedal nejvyšší orgán Rady seniorů ČR – kolegium. Na programu jednání bylo v první řadě hodnocení oslav Mezinárodního dne seniorů 2014 a následné konference O kvalitě života českých seniorů. Kolegium vyzvidhlo vysokou úroveň oslav, které pořádala centrála i kvalitu a návštěvnost akcí v jednotlivých krajích. Shodlo se spolu s přítomnými zástupci společnosti Sun Drive, která oslavy na řadě míst rovněž pořádala, že bude ku prospěchu věci, pokud se pro příští rok jednotlivé akce spojí. Zhodnotilo kladně i zmíněnou konferenci a rozhodlo, že její závěry budou postupně prezentovány v měsíčníku Doba seniorů, který RS ČR vydává.

Na programu jednání byly i Mezinárodní sportovní hry, které by se měly uskutečnit v roce 2015. RS ČR je bere jako součást oslav desetiletého výročí své existence. Předsednictvo, které zasedalo v minulém týdnu, kolegiu doporučilo hry uspořádat. Po široké diskusi byl nakonec záměr přijat a organizační tým v čele s místopředsedou Aloisem Malým dostal mandát k tomu, zajistit konání po všech stránkách.

Neplánovaně se na program dostalo opět i jednání o valorizaci penzí, byť již na minulém kolegiu bylo přijato usmesení, že RS ČR nepodporuje plošnou, ale spravedlivou valorizaci penzí. Předseda RS ČR dr. Zdeněk Pernes znovu vysvětloval a obhajoval stanovisko RS ČR, neboť z mnoha organizací i od mnoha řadových členů přišel znovu podnět na plošnou valorizaci. Kolegium proto vydalo usnesení, že předseda RS ČR připraví vysvětlující texty na webové stránky i do časopisu Doba seniorů, a že RS ČR k tématu valorizace penzí, které je jedno z jejích stěžejních témat, uspořádá i tiskovou konferenci.