Zasedalo předsednictvo Rady seniorů ČR

předsednictvo RS ČR

Na svém pravidelném zasedání se sešlo v domě odborových svazů na Žižkově ve středu 15.10. předsednictvo Rady seniorů ČR. Na programu jednání bylo mimo jiné vyhodnocení oslav Mezinárodního dne seniorů, které letos proběhly, jak předsednictvo posoudilo, na velmi vysoké úrovni. Letos poprvé v historii České republiky zahájil oslavy Mezinárodního dne seniorů sám prezident. Krajské rady seniorů zorganizovaly své oslavy téměř v každém krajském městě, do přípravy oslav se významně zapojila i společnost Sun Drive, která spolu s RS ČR provozuje systém slev – tak zvaných Senior Pasů. Letošní rok nasadil velmi vysokou laťku. Předsednictvo děkuje všem organizacím, ústavním a krajským činitelům, Krajským radám seniorů a dalším organizátorům, kteří se na zdařilém průběhu podíleli. V této souvislosti bylo vysloveno přesvědčení, že nastolený trend se podaří realizovat i v příštích letech.

Na programu jednání byla rovněž příprava Mezinárodních sportovních her seniorů, o kterých RS ČR uvažuje v létě 2015. S projektem seznámil přítomné místopředseda RS ČR a předseda KR Ústeckého kraje Alois Malý, který byl přípravami této akce pověřen. Předsednictvo se shodlo na tom, že svůj materiál postoupí k projednání Kolegiu, nejvyššímu orgánu RS ČR, který příští týden s definitivní platnost konání této akce posvětí nebo zamítne.

Předseda Rady seniorů Dr. Zdeněk Pernes informoval Předsednictvo o činnosti důchodové komise při MPSV a Rady vlády ČR pro seniory a stárnutí populace, kterých je členem, ing. Milan Taraba zase přednesl zprávu o činnosti komise pro tvorbu koncepce sociálního bydlení při MPSV.