O nás v roce 2014

Krajská rada seniorů Zlínského kraje vznikla 10. prosince 2007 za podpory senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové, která se stala její patronkou. Krajská rada sdružuje 21 organizací se značným podílem seniorů (Český svaz žen, Svaz důchodců ČR, Svaz diabetiků ČR, …) a má více než 1300 členů. Pořádá pravidelné návštěvy (1x měsíčně) v klubech seniorů kraje, přednášky a školení. Distribuuje senior pasy a měsíčník Doba seniorů. 

V roce 2014 jsme kromě jiného uspořádali:

  • Senior Cup 2014 v pétangue s podporou Zlínského kraje, Lázní Luhačovice a Fakulty managementu a ekonomiky University Tomáše Bati ve Zlíně
  • Memoriál Zdeňka Szpaka. Šestý ročník turnaje seniorských družstev v pétangue se uskutečnil 18. srpna 2014 ve Valašských Kloboukách
  • Setkání seniorů s primátorem statutárního města Zlína, které proběhlo 2. září 2014
  • Oslavu Mezinárodního dne seniorů 1. 10. 2014
  • Zájezd za zdravím Velký Meder 14. 10. 2014
  • Zájezd za zdravím Dunajská Streda 20. 11. 2014