Slavnostní otevření klubu seniorů v Mostě

Proslov primátora města

Proslov primátora města

 

Dne 3. března město Most otevřelo nový seniorský klub. Vznikl z bývalé velké prodejny kol a nábytku naproti koupališti. Doposud byl klub důchodců v nájmu v prostorách KSČM. Jelikož klubů v okrese je sedm, tedy každý pracovní den v měsíci odpoledne se jednotlivé kluby pravidelně scházejí. Každý měsíc v průměru 1100 osob.

Samozřejmě to působilo politické straně potíže.

Město začalo hledat nové prostory. Hned naproti byl už delší dobu volný velký prostor po zmiňovaném obchodě, který patřil bytovému družstvu Krušnohor. Ve velice krátké době došlo k dohodě a BDK poskytlo tento prostor bezplatně mosteckým seniorům.

Začaly se hledat peníze,  značnou částku poskytla Vršanská uhelná, velikou částku poskytlo město a družstvo Krušnohor provedlo zdarma veškeré stavební úpravy.

Celkové náklady klubu se vyšplhaly na čtyři a půl miliónů. Je to veliká částka, ale při prohlídce klubu zjistíte, že je vybaven nejmodernější audio vizuální technikou, moderním pohodlným nábytkem, několika počítači o moderním sociálním vybavení ani nemluvě. Jedním slovem, senioři mají v Mostě krásnou a moderní klubovnu pro svoje aktivity.

Slavnostního otevření se zúčastnil samozřejmě primátor města ing. Vozka, náměstek Pitím, paní Judr. Jeníčková, zástupce Vršanských dolů, ředitel Krušnohoru s vedoucí tech. úseku paní ing. Čapková a skoro celá rada města. V kulturní vložce vystoupili děti z místní mateřské školky a seniorský taneční soubor z Mostu. Samozřejmostí byla účast více jak 100 seniorů z celého okresu.

Co dodat na závěr. Jako místopředseda RSČR jezdím po celé republice po klubech. Mám možnost porovnávat, jak se která města stará o svoje seniory. Mohu zodpovědně říci, že jsem se nesetkal s tak dobrým a dobře vybavením klubem, jako je v Mostě.

Město se vůbec o svoje staré občany dobře stará. Od 65 let jezdí MHD zdarma, ve městě se neplatí odvoz odpadů, každý rok je poskytnuto celé divadlo ke dni seniorů, atd.

Jak se říká, vše je o lidech a primátor města může sloužit za vzor ostatním starostům.

Zbývá mi už jen poděkovat Vršanské uhelné, BDK a celému vedení města, ať pokračují tak dál.

 

Malý Alois,  předseda KR seniorů ústeckého kraje