Zasedal nejvyšší orgán Rady seniorů České republiky

Ve středu 11. prosince, a to  již po třetí po 2. sjezdu Rady, zasedalo Kolegium Rady seniorů ČR. Hlavními jednacími body  bylo rozšiřování Senior – pasů mezi členskou základnu, schválení Memoranda k zabezpečení dostupnosti zdravotní péče seniorům, schválení aktualizovaného Organizační řádu RS ĆR, projekty financování činnosti a plán práce Rady pro rok 2014. Kolegium rozdělilo kompetence a odpovědnost mezi vedoucí představitele a rozhodno o ustavení 7 expertních týmů a komisí. Statutárním místopředsedou je Ing. Oldřich Pospíšil, místopředsedou pro krajské, městské a obecní rady seniorů Alois Malý, místopředsedou pro bytové a sociální záležitosti Ing. Milan Taraba a místopředsedou pro zahraniční vztahy JUDr. Václav Roubal. Dále bylo schváleno personální konstituování Legislativního týmu, organizační komise, bytové a sociální komise, zdravotní komise, komise pro volnočasové aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů, komise pro zahraniční vztahy a redakční rady měsíčníku “Doba seniorů”. Plán práce Kolegia na rok 2014 vychází ze sjezdových závěrů a obsahuje 20 úkolů. Mimo jiné připravit návrh zákona o minimální penzi, prosadit mimořádnou valorizaci penzí 2014, atd.