Rada seniorů ČR požaduje zpřístupnění dávky hmotné nouze sociálně ohroženým seniorům

Počátkem letošního roku nastartovala Rada seniorů ČR dialog a spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí s ministerstvem pro místní rozvoj ke zvýšení sociální ochrany osamocených seniorů z nájemních bytů.  Do poraden Rady chodí stovky seniorů, kteří mají vyšší náklady na bydlení než penze. Na novou situaci není český sociální systém připraven, Rada seniorů zpracovala příslušné legislativní návrhy. Jejich prosazení ale není jednoduché. Přes určité zpřístunění tzv. doplatku na bydlení seniorům s nízkými příjmy, do 3 575 Kč, u ostatních seniorů problém řešen není.  S nedostatečnou úpravou zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Rada nesouhlasí a využije všech možností k nápravě. Plné znění dopisu RS ČR najdete v příloze.