Jak žijí důchodci?

 

Alois Malý

Alois Malý

V České republice je v současné době 2 846 736 důchodců. Průměrná výše vypláceného starobního důchodu, a to včetně předčasného činila ke konci letošního září 10 957 korun. U mužů dosáhla výše 12 138 korun a u žen 9 944 korun. Invalidní důchod třetího stupně činil průměrně 10 252 korun, druhého stupně 6 703 korun a prvního stupně 6 017 korun, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 216 korun (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 11 855 korun). Vdovecký důchod dosáhl částky 6 218 korun (v souběhu se starobním nebo invalidním důchodem 13 449 korun) a sirotčí důchod 5 619 korun.
Ke konci letošního září evidovala ČSSZ 69 576 důchodů, na které byla uvalená exekuce. Je to o 3961 více než ke stejnému datu loňského roku, kdy jich bylo 65 615. Za leden až září letošního roku bylo z důchodů na exekuce sraženo celkem 970 155 728 korun
Exekuční srážky se provádí i z nemocenských dávek, do září jich provedla 45 492 v objemu 57 952 342 korun.

Zpracovala KR seniorů ústeckého kraje, Alois Malý