Město přátelské seniorům

V žádném městě, kde ustavili Radu seniorů /RS/ neprohloupili, natožpak tam, kde se na její činnost hrnou jen slova chvály. Jako v Prachaticích, kde jako poradní orgán Rady města soustřeďuje podněty důchodců ať už přímo z jejich organizací nebo z institucí s většinou členů staršího věku. RS pak přichází s řadou návrhů zralých k řešení spokojenosti občanů vůbec. V dopravě, zdravotnictví, veřejném pořádku, kulturním životě, školství, životním prostředí. “Býváme postiženi provozní slepotou a naši důchodci nám pomáhají otevírat oči”, prohlásil na adresu prachatických seniorů starosta města Martin Malý. Ve městě s 11 170 obyvateli jich žije přes 1 700, 414 nad osmdesát let. Prachatická RS má za sebou právě deset let /od 11. 11. 2003/ nezištné poctivé práce a první kulaté jubileum oslavuje s dobrým vědomím zdarma odváděné práce. Od vzniku RS se ve městě pod Libínem hodně změnilo, zintenzívněla činnost institucí, které se věnují zájmům a potřebám občanů s řadou křížků na zádech. “Nejsme žádní autsajdři, naopak dáváme o sobě hodně vědět”, zdůraznila podíl seniorů na životě města garantka Hanka Rabenhauptová, bez níž by RS nevznikla a jejíž osobní přínos je více než příkladný. Prachatice se chtějí stát obcí přátelskou k seniorům a k posílení tohoto záměru byli vyzváni starší občané /ale nejen ti / k vyhledávání míst, kde by se důchodci cítili šťastni.

Jan Chmelík