PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S POLITIKY V JIHOČESKÉM KRAJI

V zasedacím sále Krajského úřadu v Českých Budějovicích uskutečnila v pátek 11. října Krajská rada seniorů setkání s představiteli politických stran a hnutí, které kandidují v letošních mimořádných volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Představitelé politických stran ČSSD, KSČM, SZ a politických hnutí ANO a ÚSVIT diskutovali s 58 zás-tupci seniorských organizací z řady míst kraje, které jsou v krajské radě sdruženy. Přítomní politici zaujali věcná stanoviska z pohledu svých volebních programů ke vzneseným dotazům.

Překvapením pro přítomné seniory se stalo, že politické strany Hlavu vzhůru, KDU-ČSL, SPOZ, ODS a TOP 09 pozvání nevyužily. Zřejmě problematiku seniorské populace nepovažují za natolik závažnou, aby se v nadcházejících volbách o hlasy seniorů ucházely.

Setkání moderoval předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes. Ten v jeho úvodu i na jeho závěr seznámil přítomné s aktuálními úkoly, které Rada seniorů zajišťuje na úrovni součinnosti s ústavními orgány a politickými stranami, které mají o spolupráci zájem. Po skončení tohoto setkání se předseda Rady zúčastnil mimořádného zasedání krajské rady, na kterém byly projednány některé otázky související s prací našeho občanského sdružení po 2. sjezdu Rady seniorů ČR.