Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů

vystoupení v plném proudu

vystoupení v plném proudu

Rada seniorů ČR Plzeňského kraje spolu se Svazem důchodců ČR zajistila vystoupení Národopisného souboru Postřekov ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni v předvečer Mezinárodního dne seniorů.

Vystoupení uvedl předseda RSČR PK Leoš Jochec, předseda RSČR Dr. Zdeněk Pernes v úvodním slově poukázal na problémy seniorů. Seniory ve zcela zaplněném sále pozdravil též hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

Soubor, který slaví letos 80. výročí svého založení, vystupuje s písněmi a tanci z Horního Chodska. Vystoupení zpěváků, muzikantů i tanečníků orientované na význačné etapy života obyvatel bylo přijato všemi diváky s nadšením.

Na závěr poděkoval předseda Jochec všem účinkujícím a rozdal jim květiny.