PROPAGACE KRS NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA 2013

Krajská rada seniorů po dohodě s vedením Výstaviště České Budějovice umístila svůj propagační stánek na výstavě Země živitelka. Službukonající členové krajské rady rozdávali zájemcům seniorské měsíčníky Doba seniorů a propagační letáky Krajská rada seniorů se představuje. Se zájemci byly vedeny také diskuze o poslání Rady seniorů České republiky a práci naší krajské rady.