Podpora činnosti RS ČR Moravskoslezským krajem

Již čtvrté setkání představitelů Rady seniorů ČR s hejtmany krajů se uskučnilo ve čtvrtek 5. září, tentokráte  s hejtmanem Moravskoslezského kraje. Obdobně jako v krajích ostatních šlo o podporu činnosti Rady seniorů ČR z pozice kraje. Z toho zejména o podporu financování bezplatné seniorské poradny. Jednání pana hejtmana Miroslava Nováka s delegací Rady vedenou jejím předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem bylo velmi korektní a vstřícné. Ojedninělý projekt, kdy seniorští experti sami pomáhají a radí seniorů v Moravskoslezském kraji nezanikne, oslavy mezinárodního dne seniorů za účasti pana hejtmana se uskuteční 5. října. Panu hejtmanovi a vedení kraje Rada seniorů ČR děkuje (doplnit fotku – zleva Milan Fabián, předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, Miroslav Novák, hejtman kraje, Dr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, Ing. Oldřich Pospíšil, 1. místopředseda RS ČR a vedoucí poradny RS ČR pro Moravskoslezský kraj).