Návštěva zástupců Rady Seniorů Domově důchodců v Kytíně

Kytín je obec v jihozápadním cípu okresu Praha-západ Středočeského kraje, tři kilometry jihozápadně od městečka Mníšek pod Brdy. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1321. V době vlády Jana Lucemburského byl Kytín povýšen na ves trhovou. V té době patřil pánům z Tetína. Od roku 1334 patřil královské koruně. Do roku 1848 byl v majetku šlechtických rodů, kterým patřil Mníšek pod Brdy. V oce 1848 se stal Kytín spolu se Stříbrnou Lhotou svobodnou obcí. V roce 1980 ztratil Kytín status obce a byl připojen k Mníšku pod Brdy. Teprve v listopadu 1990 se opět osamostatnil

4.prosince 1999 byl v obci otevřen Domov důchodců. Zřizovatelem Domova Kytín, poskytovatele sociálních služeb, je Krajský úřad Středočeského kraje. Byl velkoryse zrekonstruován z původních starých budov a nedostavěných budov kulturního domu a stavebního učiliště. Domov je vystavěn uprostřed návsi, která je typická pro středočeskou vesnici. Již při prvním kontaktu s obcí na člověka dýchne poklidná atmosféra umocněna dvěma rybníky na návsi a kostelem, u kterého roste jasan ztepilý. Z bývalé školy je dnes obecní úřad. Díky skvělé práci architektů ing. Labonka a ing. Steinera zapadá výsledná podoba budovy domova citlivě do prostoru návsi a podtrhuje malebnost panoramatu obce.

Pro přijetí v Domově je nutné vyplnit žádost o poskytování sociální služby, kterou si může žadatel vyzvednout přímo v Domově Kytín a nebo ji lze stáhnout přímo z webových stránek: www.ddkytin.cz. Žádost musí být vyplněna a podepsána žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem a doložena vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele. Po předložení uvedených dokladů je žádost vyhodnocena a zařazena.

Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které se klientům připravuje strava v souladu se zásadami zdravé výživy, s důrazem na pestrost stravy a na pitný režim. Adresa: Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb, Kytín 2, 252 10, tel: 311 363 901; email: ddkytin@ddkytin.cz Současným ředitelem DD je Ing.Petr Kordule, jeho zástupkyní je bývalá ředitelka M.Vlková.

Na základě podnětu některých obyvatel DD odjeli na přátelskou návštěvu zařízení předseda RS ČR Dr. Zdeněk Pernes a předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje MiloslavVajs. Cílem jejich návštěvy bylo setkání s vedením DD, jeho obyvateli a posouzení výše cen za fakultativní služby a úrovně některých poskytovaných služeb včetně stravy. Jednalo se o velice citlivou záležitost pramenící z toho, že většina obyvatel se zcela ztotožnila se svým novým bydlištěm, řada z nich si do Kytína převedla adresu stálého bydliště, a proto jakékoliv změny, které se zavádějí, mohou působit na některé z nich stresově.

Rozhovor s vedením DD přesvědčil představitele seniorských organizací v tom, že tým 40 zaměstnanců (z toho 18 administrativních a zbytek výkonných), je profesionálně zaníceným týmem, jehož snahou je vytvořit pro 72 aktuálně bydlících seniorů ty nejlepší podmínky pro klidné stáří v jejich novém domově. Průměrný věk bydlících je 83 let a je jasné, že „osoby dožívající se tohoto krásného věku si zaslouží to nejlepší“, říká ředitel Domova. Všechny jednolůžkové, dvoulůžkové nebo „manželské“ pokoje jsou vybaveny vším potřebným, signálním zařízením pro přivolání non-stop přítomné služby, jsou udržovány v čistotě, hygiena je na prvním místě. Všechny prostory jsou dostupné, pohybující se senioři mohou trávit svůj volný čas v bohaté knihovně, v atriu domova, angažovat se v různých zájmových kroužcích nebo sami tvořit. Shlédnuté výrobky měly vysokou kvalitu již jen tím, že každý z nich je originálem. Příležitostně jsou i nabízeny za honorář.

Technická vybavenost Domova je dobrá a dle vyjádření zástupkyně ředitele M.Vlkové je Domov v tomto směru zcela soběstačný. Ano, na počet strávníků se zdá, že kuchyně by potřebovala jisté technické změny, ale není to kritické. Strava se poskytuje 5x denně, z toho na oběd mají senioři možnost výběru ze dvou jídel. V neděli se podává studená večeře, jinak vždy teplá. Přijali jsme od ředitele DD pozvání k obědu a pochutnali jsme si. Jak porce, tak kvalita jídla byla velice dobrá. Ostatně totéž nám potvrdili přítomní strávníci z řad důchodců. Asi bude dobré se zmínit o tom, že za pobyt platí každý obyvatel DD částku 10800,- kč/měsíc. Služba praktického lékaře a stomatologa je zajištěna 1x týdně, každodenně je přítomna sesterská služba. Technická vybavenost zdravotního úseku je dostatečná a kvalitní.

Vedení DD pravidelně beseduje s obyvateli domova a informuje je o programu, službách a plánovaných akcích a změnách. Tak se stalo, že v červnu 2013 informovalo vedení o tom, že dojde k úpravě cen za poskytované fakultativní služby. Ty jsou zpoplatněné pro chodící důchodce, ležící důchodci (36) mají tyto služby zdarma. O jaké služby se jedná? Dovoz léků klientovi, doprovod k lékaři, zajištění osobního nákupu klientovi, koupání ½ hod., fénování vlasů, promazání těla po koupeli, donesení stravy na pokoj, péče o klienta po nadměrném požití alkoholu, mimořádný úklid pokoje, vedení a operace na depozitním účtu, psaní dopisů a vyřizování korespondence, vlastní elektrické spotřebiče na pokoji, obstarání zvířete v době nepřítomnosti klienta aj.

Část obyvatel se pozastavila nad zvýšením cen některých položek z nabízených fakultativních služeb. Dle slov ředitele však nešlo o zvýšení ceny, ale úpravu na původní úroveň. K jeho provedení vedly vedení DD některé důvody, z nichž jako nejdůležitější se jeví nižší dotace Středočeského kraje (zřizovatel), zvýšení DPH na některé z položek služeb, zvýšení cen elektrické energie a plynu, PHM, ale také mnohdy neoprávněné požadavky některých obyvatel Domova na některé z uvedených položek seznamu. Vedení DD nás zároveň ujistilo, že poskytované služby nejsou v žádném případě ziskové, což ani není cílem (cca 1800 kč/měsíc), ale v malém mohou podpořit a zlepšit život důchodců převedením do jiných složek činnosti DD ve prospěch důchodců. Dle jeho slov odpovídají ceny za služby příslušnému zákonu („Doporučenému postupu č.4/2013 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR“.).

Přesto, že rozsah nabídky je dostatečný a ceny za fakultativní služby jsou umírněné, požádali jsme vedení DD o provedení vstřícného kroku v podobě snížení cen některých položek fakultativních služeb. Ředitel ing.Kordule se k této výzvě postavil kladně a slíbil provést jistá opatření, o kterých bude obyvatele i zástupce RS ČR informovat na společné schůzce, která se uskuteční dne 7.října 2013 v Kytíně.