Jednalo předsednictvo Plzeňského kraje

Dne 12. září se sešlo ke svému pravidelnému jednání předsednictvo RS ČR Plzeňského kraje dne. To v první řadě probralo a zkontrolovalo plnění úkolů ze zasedání minulého. Posléze se věnovalo definitivní formě a programu výjezdního zasedání, jež je na pořadu dne již 24. září. Nejvyšší představitelé RS ČR PK se sejdou v Domažlicích. Výběr místa není náhodný. Proběhne zde totiž zároveň jednání o vytvoření Mě Rady seniorů v Domažlicích.
Dále byly programu tyto hlavní body:
  • Bílý kruh bezpečí – služby pro seniory, linka krizové pomoci – NON stop 257 317 110
  • Projekt KÚ Plzeň “Bezpečný kraj”, materiály pro přednášky k jednotlivým tématům, koordinátor   přednášek – tel.377 195 788, mob. 777 353  601
  • Do Rady seniorů PK se přihlásil Oddíl turistiky “Aktivní stáří” TJ Rozvoj Plzeň, přijetí odsouhlaseno jednomyslně. Nejbližší akce “Senior pochod” při příležitosti Mezinárodního dne seniorů dne 28.09.2013.  Trasy jsou 7, 13 a 20 km, tel. pro přihlášky a další informace 737 002 915, 728 965 820