Beseda o kriminalitě ve Volyni

Krajská rada seniorů v Českých Budějovicích ve spolupráci s Preventivně informačním oddělením KŘP v Českých Budějovicích uspořádala dne 25.09.2013 ve Volyni přednášku s besedou pro seniorskou veřejnost na téma „Senioři a kriminalita“, které se zúčastnilo 35 občanů Volyně. Za KRS vystoupil Jan Homut, člen předsednictva KRS – Veterán policie ČR o.s., za KŘP České Budějovice nprap.. Bc. Milan BACJURA z preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství PČR v Českých Budějovicích.