KONTROLNÍ ZPRÁVA o činnosti legislativního týmu Kolegia Rady seniorů ČR za období od 19. 10. 2011 do 17. 10. 2012

 

KONTROLNÍ ZPRÁVA

o činnosti legislativního týmu Kolegia Rady seniorů ČR za období od 19. 10. 2011 do 17. 10. 2012

Kontrolní zpráva