Legislativní návrhy ke zdravotní reformě

Rada seniorů ČR připravila materiál, který přednesl pan senátor Žaloudík. V příloze naleznete doplňující návrh senátora Prof. MUDr. Jana Žaloudíka,CSc. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – senátní tisk 187


Legislativní návrhy 2 k zdravotní reformě – Senát