Legislativní návrhy ke zdravotní reformě

Doplňující návrh poslance MUDr. Jaroslava Krákory k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – tisk 409. Návrhy, které poslanec pořednesl, byly připraveny Radou seniorů ČR.

 

Legislativní návrhy 2 k zdravotní reformě