Stanovisko RSČR ke zdravotní reformě

 

Dopis vedení RSČR ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi ze 20. května 2011. Obsahuje zásadní připomínky a zásadní legislativní návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

zdravotni_reforma