Stanovisko RSČR k valorizaci penzí 2009

 

Dne 3. září 2008 odeslalo vedení RSČR dopis místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí ČR Petru Nečasovi. Jeho náplní byla stanoviska a připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2009, k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2009, k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravy všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu a k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

 

valorizace2009