Připomínky RSČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

 

Dne 18. srpna 2008 zaslalo vedení ŘSČR dopis  Naděždě Břeské, ředitelce odboru legislativního MPSV ČR se zásadními připomínkami Rady seniorů České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

velká novela zákona