Stanovisko a požadavky Rady seniorů České republiky k „Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí populace na období let 2003 až 2007“


Stanovisko a požadavky Rady seniorů České republiky k „Informaci o plnění Národního
programu přípravy na stárnutí populace na období let 2003 až 2007“