Jedu s dobou

Bezplatný kurz (školení) pro aktivní seniory 65 + v rámci projektu JEDU S DOBOU je finconán z fondu zábrany škod \České kanceláře pojistitelů.

Jednotlivé kurzy obsahují šestihodinový program, který zahrnuje teoretickou část, ve které instruktoři seznamují řidiče s novinkami v legislativě a zásadami bezpečné jízdy, a v praktické části na polygonu si pak účastníci vyzkouší zvládnutí krizových momentů a chování vozidla v mezní situaci. Součástí jsou také praktické ukázky první pomoci, do kterých se za vedení zdravotnických instruktorů zapojují všichni účastníci. Spokojenost účastníků z roku 2018 jasně vplývá z dotazníků vyplňovaných na konci kurzů – absolutně všichni účastníci by takové školení doporučili dalšímu řidiči.  Samotné kurzy budou doplněny navíc i informačními brožurami se základními poznatky z kurzu. Pro veřejnost připravujeme edukační videa a v plánu jsou také pravidelná setkání se seniory na dopravních besedách.

Kurz je nutné absolvovat s vlastním osobním vozidlem – max. 2 osoby ve vozidle.

Více informací a online rezervace na: www.jedusdobou.cz nebo si stáhněte přihlášky níže a vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, Opletalova 1337/29, Praha 1, 110 00 nebo naskenovanou na email info@jedusdobou.cz.

Přihláška v PDF

Přihláška ve wordu