SPORTOVNÍ HRY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZA PODPORU HER V ROCE 2022.

ZÁŠTITU POSKYTLI MINISTR PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MARIAN JUREČKA, HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE JAN SCHILLER A BISKUP LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE JAN BAXA.

SPONZOŘI AKCE:

GENERÁLNÍ PARTNER:

DALŠÍ PARTNEŘI:

 

 

Záznam z akce - 5. sportovní hry Rady seniorů ČR v Mostě – YouTube

Reportáž - Doba seniorů – srpen 2022
CÍL AKCE: Propagace sportovních aktivit vhodných pro starší generaci a k posílení zdravého životního stylu. Tomuto cíli odpovídají navržené disciplíny, které poskytují možnost výkonu různým skupinám seniorů s přihlédnutím k jejich individuálním fyzickým a zdravotním předpokladům. Sportovní hry jsou součástí projektu Národní program ozdravění populace.

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 

 1.  Bollo-ball - 5 hodů míčem do konstrukce.

 2. Hod šipkami do terče - 5 hodů ze vzdálenosti 3 m od terče umístěného ve výšce 1,7 m.
 3. Hod basketbalovým míčem na koš (odlehčený, ženský míč) - 5 hodů z určené vzdálenosti.
 4. Střelba na florbalovou branku - 5 střel florbalovou holí a tenisovým míčkem  na branku ze vzdálenosti  8, metrů
 5. Chůze na 800 m  - Startuje se ze stoje a družstvo startuje jednotně, spolu a je nutné dodržet techniku chůze.
 6. Disc golf (frisbee) - Hody frisbee kotoučem až do cílového kovového koše. Start 50 metrů od koše.
 7. Snack golf - Odpálení míčku na terč se suchým zipem.
 8. Hod kriketovým míčkem na cíl - Vzdálenost 20 metrů do kruhu o průměru 1,5 m ze vzdálenosti 20m ž/25m muži.  Každý člen soutěžního družstva má 2 zkušební hody +5 soutěžních hodů.
 9. Petángue - 5 hodů do vymezeného prostoru ze vzdálenosti 8 m.
 10. Lukostřelba - 5 střel ze vzdálenosti 10 m

HODNOCENÍ
Hodnocení výsledků je na bázi dosažených bodů, kdy vítězné družstvo dosáhne nejvyšší počet bodů z maximálního počtu 30 bodů za disciplínu.

popis a hodnocení disciplín

 

PROPOZICE:

 •  Do soutěžních disciplín nominuje 14 krajů ČR svá družstva skládající se smíšeného počtu 3 muži + 3 ženy +  1 vedoucí.
 •  SHS jsou určeny pro seniorky a seniory, členy RS ČR, kteří k datu konání dosáhli věku 60 let a více.
 • Účast potvrdí vedoucí družstva (předseda KRS) závaznou přihláškou dodanou nejpozději 1.května 2023. Jmenný seznam soutěžících může být dodán do 10.června 2023.
 • Startovné je  500 kč/osoba a je hrazeno účastnickou organizací na účet RS ČR č.: 2402035395/2010. Variabilní symbol je IČ Krajské rady, resp. vysílající organizace.  Účastnický poplatek je nutné zaplatit nejpozději do 10.června 2022.
 • Na akci budou pozvána družstva z Polska, Německa, Maďarska a Slovenska.
 • MÍATO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

PŘIHLÁŠKY

Přihláška družstva