Senior Foto

 Projekt vznikl v Jihočeském kraji, kde jej začala pořádat krajská Rada seniorů Jihočeského kraje. Letos se koná již 6. ročník a zúčastnit se mohou senioři z celé České republiky, kterým bylo ke dni zahájení alespoň 55 let a nejsou profesionálními fotografy.

Cíl: Podpořit rozmanitý a aktivní život současných seniorů. Jejich zájmy a záliby, nejrůznější aktivity i společenskou činnost. A též ukázat, jak svět kolem nás vidí, a jak ho dokáží zachytit objektivem svých fotoaparátů.

Termín konání: 1. března 2022 – 31. srpna 2022. Přihlášky a fotografie doručené po tomto datu nebude možno do soutěže zařadit. Snímky lze posílat i jednotlivě, není tedy třeba zaslat najednou všech 12 snímků.

Tématické kategorie:

  1.   Senioři žijí aktivně - Zachycení různorodosti života seniorů ve společnosti.
  2. Zajímavá architektura - Kouzlo měst a vesnic v naší vlasti. Jejich proměny v zrcadle historické a současné architektury.
  3. Zážitky z cestování - Objevování krás Jihočeského kraje, naší vlasti, EU, ale i setkávání se s jinými kulturami při cestování do zahraničí.
  4. Krajina a příroda - Krajina a její krásy v širokých pohledech, ale i zachycení přírodních detailů. Objevování různých forem a druhů fauny a flory při vycházkách do přírody.
Zasílání přihlášek a fotografií:

Vyplněné přihlášky je možno doručit v písemné formě na Krajskou Radu seniorů v ul Boženy Němcové, 1824/8 poštou či osobně po domluvě, pracovní doba – úterý a středa od 9.00 do 13.00 hod. Přihlášky je možno podat i na Městských radách seniorů v Jihočeském kraji. Tyto přihlášky budou předány KRS hromadně. Přihlášku lze doručit rovněž e-mailem. V tomto případě je nutno vyplněnou a podepsanou přihlášku, pokud možno oskenovat a poslat jako přílohu e-mailu na adresu krsjc@seznam.cz.

Zasláním přihlášky, byť nepodepsané, zasilatel vyjadřuje bezpodmínečný souhlas s propozicemi soutěže.

Soutěžící může zaslat do každé z kategorií maximálně tři fotografie. Nejvýše tedy dvanáct snímků. V případě zaslání vyššího počtu fotografií do některé z kategorií, nebudou tyto do soutěže připuštěny.

Každou z fotografií musí autor označit názvem a zařadit ji do soutěžní kategorie. Názvy vybírejte tak, aby odpovídaly obsahu snímku. Vyhýbejte se zjednodušeným obecným názvům, jako například „Les“, „Řeka“ a podobně. Jedna fotografie nemůže být přihlášena do více kategorií.

Není-li autor schopen přímo digitálně pojmenovat fotografii, napíše do sloupce „2. Číslo“ číslo, které fotografii přidělil fotoaparát či telefon. Nebude-li jasné, jak se ta která fotografie jmenuje, nebude zařazena do soutěže.