V Lounech tančili senioři

A nebylo to jen oblíbené odpoledne s tancem a hudbou v podání oblíbené kapely Lounská 13, ale v rámci odpoledne proběhla i taneční soutěž seniorských párů. „Před několika lety jsem se byla podívat na soutěži Senior dance a po pravdě mi ty páry moc nešly dohromady. Byly takříkajíc mezigenerační – tedy senior a mladá partnerka nebo seniorka a mladík… A tak jsem se rozhodla, že uděláme soutěž v jiném formátu – tančí prostě seniorské páry,“ vysvětluje Vilemína Svobodová, šéfka klubu Pomoc bližnímu z Loun, jak se vlastně celý nápad zrodil.

První ročník proběhl v loňském roce, letos se 19. listopadu konal již druhý ročník. Soutěže se zúčastnilo sedm seniorských párů, kterým fandil zaplněný sál kulturního domu Zastávka. Dlužno dodat, že zdaleka ne všichni přítomní byli z Loun. Na vyhlášená odpoledne se do Loun sjíždějí i senioři z Žatce, Chomutova či Kladna.

Porotu tvořili senioři z pořádajícího klubu Pomoc bližnímu a zpěvačky z Lounské 13. Kapela také promluvila do délky tanců – netančily se totiž celé, několikaminutové skladby, ale pouze půlminutové kousky, což porotě stačilo a dříve narozeným tanečníkům alespoň nedošel dech. Účastníci soutěže dostali pamětní listy a dárky, které věnovala Rada seniorů ČR a infocentrum Louny. Medaile vytvořily děti ze speciální mateřské školy i jim a jejich učitelkám patří dík.

Soutěžilo sedm tanečních páru.  Síly změřily v polce, valčíku tangu, waltzu, mazurce a posledním  tancem byla cha-cha. Vítězství přiřkla porota páru Anna Pavlová a Vladimír Hubka z Kladna. Druhá místa byla dvě. Získaly je páry Jitka Červenáková a Míra Kohout z klubu Pomoc bližnímu a Alena a Květoslav Razímovi z Loun.