VI. Seniorské hry seniorů OSŽ

VI. Seniorské hry členské organizace Rady seniorů OSŽ se letos nekonaly v Rajeckých Teplicích, ale v Potštějně. Důvod je prostý. Hotel Skalka v Rajeckých Teplicích je totiž aktuálně v rekonstrukci, a tak bylo třeba najít náhradní variantu. Pohodlí hotelu tak účastníci tentokráte vyměnili za táborové chatky, protože hry hostil letní tábor Železničář – ZO OSŽ Olomouc. Změna to pro mnohé samozřejmě byla, ale až na několik výjimek, kterým byla v noci v chatce zima, to nijak neřešili. Zas taková zima ale nebyla, protože nakonec usnuli všichni a na zdraví se to také nepodepsalo, neboť po snídani nastoupila družstva kompletní – bylo jich osm, každé čítalo osm členů, vždy polovina žen i mužů.

Hry slavnostně zahájila předsedkyně republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková, pozdravit soutěžící přišel i starosta Potštějna Petr Dostál, který se nechal slyšet, že zajistil krásné počasí, což se opravdu vyplnilo a přijela i předsedkyně RS ČR Lenka Desatová. A pak už bylo na čase rozejít se na jednotlivá stanoviště. Seniory čekalo celkem devět disciplín – například jízda na koloběžce, hod na basketbalový koš nebo odbití míčku pingpongovou pálkou.

Ačkoli se v programu  počítalo s tím, že se soutěžit bude i po obědě, všechno šlo hladce, zranění ani zdržení žádná, počasí bez vady, a tak byla sportovní část do oběda hotova. Volné odpoledne senioři využili k návštěvě hradu i zámku Potštějn či procházce po okolních lesích. Na vyhodnocení výsledků se opět dostavil starosta dostál, přítomen byl ale také vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Oceněni byli nejstarší sportovci, ale i nejstarší účastníci – ti byli přítomni v roli kapitánů a zasáhli by do bojů pokud by se někdo zranil. Všechna družstva dostala pohár za účast  a ti nejlepší samozřejmě o něco větší a ceny navíc.

Pak už byl čas na zpěv, tanec a zábavu.