veřejné konzultace k aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030

Rada seniorů byla z titulu členství v Radě vlády pro seniory a stárnutí oslovena s prosbou, aby mezi své členy rozeslala materiál MPSV a následně sesbírala i připomínky

Jde o aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 , k níž je spuštěna on-line veřejné konzultace, která bude probíhat do 30.září 2023. Dokument s názvem Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 najdete zde  -  nebo  v příloze na konci textu.

Veřejná konzultace k aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 pak probíhá na tomto odkazu - VEŘEJNÁ KONZULTACE  . Své připomínky poslat i na mail rscr@rscr.cz a my je odešleme za vás.

Strategie rovnosti žen a mužů