Akce Levicového klubu žen v Hradci Králové

Začátkem května jsme s ostatními seniory navštívili některé hroby padlých rudoarmějců, jak v Odolově na Trutnovsku, tak i na Pouchově a v Kuklenách v Hradci Králové. Velice zdařilá akce se konala už poněkolikáté na Lesním hřbitově v HK, kde se nás sešla padesátka osob.

Čestnou stráž v dobových uniformách stáli zástupci z Klubu vojenské historie, stoletá Martička zarecitovala báseň vztahující se k té době, promluvili i zástupci KSČM a OV ČSBS. Zazněla Hymna a další písně, které jsme si společně zazpívali.

Třetí neděli v květnu organizuje Památník Terezín na Národním hřbitově před Malou pevností tzv. Terezínskou tryznu jako odkaz Buchenwaldské přísahy. Obsahem tohoto dokumentu bylo přání osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945 neustávat v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. I my jsme zorganizovali zájezd autobusem a přizvali jsme 14 žáků Masarykovy ZŠ HK-Plotiště nad Labem společně s ředitelkou školy Dr. Ilonou Hojnou. Ti pak položili kytici k pomníku obětí nacistické perzekuce.

Slavnostního aktu se zúčastnili i nejvyšší představitelé státu. Všichni jsme se poté vydali na prohlídku Malé pevnosti s průvodkyní, která poutavě vyprávěla o historii pevnosti, zejména pak v době okupace, kdy sloužila zprvu jako věznice pražského gestapa, následně v posledním roce války jako koncentrační tábor. V odpoledních hodinách jsme se zastavili ve starobylém městě Mělníku, kterým rovněž kráčely české dějiny. Zde jsme si prohlédli historické centrum. Zastavili se i u soutoku Labe a Vltavy. Prohlídka města byla vyvrcholením celého slavnostního dne.

O měsíc později, v neděli dne 25. června jsme opět zorganizovali autobusový zájezd, tentokráte do Ležáků u příležitosti 81. výročí vyhlazení obce. I zde jsme položili kytici rudých karafiátů u Knihy obětí.

Velice nás zaujal procítěný výklad paní průvodkyně v muzeu a při promítaném filmu z této doby jsme si opět uvědomili, jak je zapotřebí dělat vše pro mír. Při zpáteční cestě jsme ještě společně poobědvaly ve Slatiňanech, prohlédli si zámek i přilehlou zahradu a někteří se byli podívat i na koně.

Kromě těchto velkých akcí, které jsme sami organizovali, jsme nechyběli např. při Mírovém pochodu v HK, manifestaci Ne základnám v HK, byli jsme účastníky závěrečné akce Sejdeme se u Svitav – ale letos to bylo u nás v HK, jeli jsme speciálním vlakem do Broumova, kde jsme chtěli podpořit Broumov jako město kultury, zúčastnili jsme se Humoriády v divadle v Náchodě, to byla akce Českého rozhlasu k stému výročí zahájení vysílání. Od herce Josefa Dvořáka jsme všichni obdrželi jeho knihu – Čertoviny a s KR seniorů jsme se zúčastnili velice zdařilé akce ve Velké Úpě, kde jsme se vyfotografovali i s Krakonošem.

Pololetní akce jsme zakončili 2denním výjezdním zasedáním na chalupě jednoho z našich účastníků v Bartošovicích v Orlických horách. Odpoledne byla vycházka do okolí, večer grilování. Přijela za námi i Kapesní kapela Kapka, tak za zvuku kytary a harmoniky byl slyšet i náš zpěv v nedalekém údolí.

Teď si dáme přes prázdniny trochu pohov a už se zase těšíme na společné akce v dalším pololetí.