Stanovisko RS ČR k návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění

Rada seniorů ČR dostala k připomínkování návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  K návrhu zákona uplatnila Rady seniorů ČR připomínky spolu s jejich zdůvodněním a také vlastní legislativní návrhy.

Kompletní znění stanoviska najdete zde - Stanovisko RS ČR