Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2023

Krajské sportovní hry seniorů (SHS), které proběhly 17.5.2023, iniciovala Rada seniorů Plzeňského kraje v souladu s celostátní koncepcí. Konkrétní přípravu a organizaci převzalo Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM v čele s ředitelkou Vlastou Faiferlíkovou. TOTEM je rovněž významnou členskou organizací Rady seniorů Plzeňského kraje se zázemím, které umožňuje zvládat akce širšího spektra. Výhodou letošních SHS bylo, že nedošlo k zásadním změnám v souboru disciplín.

Krajské sportovní hry seniorů se letos opět konaly v hokejbalové hale a zahájení se účastnili kromě 11 soutěžících družstev také představitelé Plzeňského kraje, města Plzně i příslušného obvodu. Po stručné informaci k organizaci seniorských her a slibu závodníků prohlásil předseda Krajské rady seniorů Plzeňského kraje Miloslav Hora hry za zahájené.

Po ukončení všech soutěžních disciplín bez zdravotní újmy se soutěžící i rozhodčí odebrali do TOTEMu, kde byl další prostor k všeobecné diskusi a to nejen o sportu. Čekání na výsledky zpestřil zasloužený oběd, ale především i vynikající dětský pěvecký soubor Jiřičky.

V závěrečné fázi SHS v Plzni byly vyhlášeny výsledky a ceny předali předseda Rady seniorů Plzeňského kraje p. Miloslav Hora a ředitelka TOTEMu pí Vlasta Faiferlíková.

V kategorii žen zvítězilo družstvo Městské rady seniorů města Domažlice, v kategorii mužů zvítězilo družstvo Městské rady seniorů města Domažlice.

Na základě výsledků krajského kola soutěže bude nominována sestava pro celostátní Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí, které proběhne v červenci letošního roku v Ostravě. Reprezentaci našeho kraje přejeme hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Karel Knap