VÝROČNÍ KONFERENCE KRAJSKÉ RADY SENIORŮ LIBERECKÉHO KRAJE

 

V pátek 24. března 2023 se v zastupitelském sále sešlo více než čtyřicet zástupců členských organizací Krajské rady seniorů Libereckého kraje, aby zhodnotili činnost od poslední konference v roce 2019. Kromě informací, přednesených hosty náměstkem hejtmana Mgr. Petrem Tulpou a místopředsedou Rady seniorů ČR Ing. Milanem Tarabou, shlédli účastníci prezentaci o dění v uplynulém období a přijali pozvání na další akce v letošním roce.

V rámci programu byli oceněni ti, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch ostatních seniorů – Ludmilu Caránkovou, Bedřišku Klíchovou, Miroslava Matějku a Hanu Novotnou.

Následovala obsáhlá diskuse, v níž si členové organizací vyměňovali zkušenosti a závěrem potvrdili přítomní přijetí dalších organizací do KRS LK a to ARCUS SOP Liberec, KS – Liberečtí sběratelé a cestovatelé a Centrum RoSa.