Pomoc v energetické krizi

Aktuální energetická krize zasahuje do života mnohých občanů, seniory, hlavně ty s nižšími důchody, pochopitelně nevyjímaje. Řada z nich vydává ze svého důchodu na zálohy i za doplatky nemalé částky, někteří již na ně pomalu ani nemají a z nízkého důchodu na ně sotva ušetří.

Institut prevence a řešení předlužení pořádá v současné době sbírku, která by měla pomoci například těm, kteří sice nedosáhnou na příspěvky určené k pokrytí vysokých nákladů za energie, ale skutečně nemají peníze k jejich uhrazení anebo již o dávku zažádali, ale dosud k nim finance nedoputovaly, a nemají tak z čeho zálohy za energie platit.

Tato iniciativa s názvem Pro energie bez exekucí je založená na podpoře jednotlivců, domácností a zároveň je i jistou informační kampaní, která má vysvětlit, jak se zachovat v situaci, když člověk či domácnost nemají na zaplacení energií. Protože, a to si mnozí neuvědomují, je komunikace s úřady důležitá, stejně tak jako úsilí nastalou nepříjemnou situaci řešit. Často ani netuší, kam se mají obrátit o radu či pomoc. Poradit jim například mohou v bezplatných akreditovaných poradnách Rady seniorů ČR.

Pokud byste chtěli žádat o pomoc výše uvedenou iniciativu, podmínkou je potvrzení nebo doporučení od sociální služby, například právě z některé z poraden Rady seniorů, že jste klientem poradny a již jste se společně s poradci snažili hledat řešení svého problému týkajícího se například vysokých záloh, případně třeba i doplatků za energie.

Další informace najdete na stránkách www.donio.cz/energetickakrize