Sportovalo se i v Litovli a v Zábřeze na Moravě.

A v měsící září se sportovalo  i v Litovli a v Zábřeze na Moravě. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje podporuje bohaté  aktivity svých členských organizací. Sportovní hry a soutěže jsou mezi seniory velmi oblíbené a také hojně navštěvované. Organizátorům patří velký obdiv a  poděkování.