Prohlídka Muzea středního Pootaví Strakonice

Klub důchodců ČZ Strakonice pozval dne 15. června seniory k prohlídce po rekonstrukci do Muzea středního Pootaví Strakonice. Muzeem a novými expozicemi nás provázala ředitelka paní PhDr. Ivana Říhová. Expozicí Dudáctví paní Mgr. Irena Novotná, která nám zahrála na dudy. Hru na dudy si vyzkoušel pan Jaroslav Dvořák. Všichni jsme si odnesli krásné zážitky. Děkujeme paní ředitelce paní Novotné i  paní Mirce Ploché.

Marcela Štveráková