Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2022

Sportovní hry seniorů (SHS), které proběhly v Plzni dne 17.5.2022 iniciovala  a zajišťovala, tak jako v posledních letech, Rada seniorů Plzeňského kraje (RSPK). Organizací bylo opět pověřeno Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM v čele s ředitelkou Vlastou Faiferlíkovou, které je rovněž členskou organizací RSPK. Pořádání letošních sportovních her ztížila skutečnost, že se konaly s časovým odstupem a navíc byly zařazeny nové disciplíny se kterými neměli závodníci zkušenosti a k jejich zvládnutí na slušné úrovni neměli v přípravě zpočátku ani  materiální vybavení  (lukostřelba, frisbee ).  Díky skvělé organizaci proběhly plzeňské SHS i letos tradičně na vysoké úrovni.

Seniorské hry, které se opět konaly v hokejbalové hale, zahájil v 9.00 předseda RSPK  Miloslav Hora, který přivítal účastníky her a uvítal i významné hosty – hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, náměstka primátora města Plzně Davida Šloufa a další představitele Plzeňského kraje a města Plzně.

Po úvodních projevech a slibu závodnic a závodníků již následovaly soutěže v jednotlivých disciplínách.  Celkem 14 družstev z Plzeňského kraje soutěžilo v deseti disciplínách ( např. petangue, hod šipkami, chůze na 800 m s trekingovými holemi atd.)

Po skončení soutěžních disciplín se soutěžící i rozhodčí odebrali do budovy Totemu, kde čekalo rozhodčí náročné vyhodnocení soutěže a stanovení pořadí v jednotlivých disciplínách a celkové pořadí družstev. Závodníky poté čekal oběd a volná beseda.

Ještě před vyhlášením výsledků potěšil účastníky dětský pěvecký soubor Jiřičky a po jejich vystoupení došlo na vyhlášení výsledků.

Diplomy a  ceny předávali předseda Rady seniorů PK p. Miloslav Hora a ředitelka Totemu pí Vlasta Fajferlíková. Cenami byly odměněni vždy první tři družstva v každé kategorii.

Pohár za celkové vítězství letošních sportovních her získalo družstvo Městská rada seniorů města Domažlice, na druhém místě se umístilo družstvo Aktivní stáří TJ Rozvoj, na třetím místě družstvo Tlučná – Krokodýl.

Na základě výsledků krajských SHS bude nominováno družstvo pro celostátní Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí v červenci 2022. Přejeme reprezentantům našeho kraje hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví.