Slezané a Valaši v Čechách

V polovině května odjelo na šestidenní pobyt do Spáleného Poříčí padesát seniorů ze dvou klubů. První polovinu tvořili členové Klubu důchodců Střítež, druhou pak „klubáci“ z Rožnova pod Radhoštěm. Od samotného počátku si je pod svůj dohled vzal majitel Hotelu Brdy pan Michal Zeman, muž mnoha profesí, od řidiče počínaje a skvělým průvodcovstvím po celou dobu pobytu konče. Nabídky hotelu už využily stovky občanů v důchodovém věku a tentokráte se k nim přidali Slezané a Valaši. Společně pak strávili dny nabité zajímavým programem. Ten zahrnoval například prohlídky zámků ve Spáleném Poříčí, Blatné, Horšovském Týnu nebo nádherného kláštera v Kladrubech. Navštívili během jednoho dne také Mariánské Lázně či druhou největší evropskou jízdárnu ve Světcích u Tachova. Nechodilo se jen po památkách, překvapení čekalo účastníky při návštěvě Americké zahrady nedaleko Chudenic. Vidět vzácné druhy, především severoamerických dřevin, stálo za to. Unikátními stromy byly zcela jednoznačně douglaska tisolistá a dřín květnatý, který zrovna nádherně kvetl. V okolí Spáleného Poříčí je spousty turistických lákadel, dokonce toto nejmenší historické město v ČR nabízí i soutěž skrývající některé velmi zajímavá místa v blízkém okolí. Stačí navštívit zdejší infocentrum. Přímo v areálu hotelu, bývalého velkostatku, se nachází hned naproti Galerie Špejchar se stálými expozicemi zemědělské techniky a v nejvyšším patře i výjimečná výstava kresleného humoru Jiřího Wintra Neprakty. Byl čas i na procházky po okolních naučných stezkách a jeden večer nám zahrála dudácká kapela. To aby i senioři z východu republiky aspoň částečně okusili atmosféru, jakou zažívají právě dudáci například na Chodských slavnostech. Cestou zpátky byla poslední zastávka na Svaté Hoře u Příbrami, jedno z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. A co říci na závěr? Ač jsme se předtím vůbec neznali, v průběhu pobytu se postupně navázaly nové kontakty a díky skvělému kolektivu Hotelu Brdy pod vedením pana Zemana se odjíždělo z Čech na východ Moravy s dobrým pocitem a konstatováním: „Pobyt stál za to, nelitujeme!“    text a foto: Karel Moškoř