SENIORS pro školní mládež

Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje spolku SENIORS, z.s., ve spolupráci se svým Organizačním centrem okresu Frýdek-Místek, Ostravským organizačním centrem a zástupci organizací, sdružených v Koordinačním centru seniorů Ostrava, za finanční a materiální podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava a obce Palkovice, uspořádalo v rámci dlouhodobého projektu Po stopách historie dne 9. května 2022 branný závod pro žáky druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií a adekvátně staré členy dětských spolků.

Závod se uskutečnil v nádherném prostředí rekreačního střediska Palkovické Hůrky za účasti více než stovky soutěžících a zhruba třicítky rozhodčích, pořadatelů a dozorujících pedagogů.

Na zhruba pětisetmetrové trati závodníci, kromě prokázání běžecké zdatnosti, předváděli své dovednosti a znalosti v pěti více či méně náročných disciplínách.

Stejně jako při mnohých seniorských sportovních soutěžích házeli granátem na cíl. Další disciplíny byly zkopírovány ze závodů O partyzánský samopal. Jednalo se o topografii, v našem případě určování azimutu, střelbu ze vzduchovky na pevný cíl a zdravovědu. Uvedené disciplíny byly doplněny disciplínou ze soutěží RAMBO, a to o střelbu z luku na pevný terč.

Na počátku přípravy závodu nás mnozí od záměru jeho realizace zrazovali s poukazem na lenost a nesoutěživost dnešní mládeže. S radostí konstatujeme, že se mýlili. Reprezentanti svých škol a dětských organizací z okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek a statutárního města Ostrava prokázali pravý opak. Závod absolvovali s obrovským nasazením a většinově úspěšným zvládáním jednotlivých disciplín.

Mezi sportovci se traduje heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! Tak i ze stovky závodníků byli v každé kategorii (mladší a starší žáci a žákyně) někteří nejúspěšnější.

Jednoznačně však zvítězili všichni a za své výkony si zasloužili obdiv a potlesk všech přítomných dříve narozených.

Kromě ocenění nejúspěšnějších, umístěných na prvních třech místech v každé kategorii, byli upomínkovými předměty palkovickým starostou panem Radimem Bačou obdarováni i všichni ostatní účastníci akce.