Turisté v Krásné Lípě slavili čtyřicítku

Slavnostně vyzdobený sál bývalého kina v Krásné Lípě byl jasným důkazem toho, že je svědkem oslav. Na stole se skvěly pečlivě vedené kroniky, v nichž příchozí nadšeně listovali. Tak odstartovaly oslavy 40. výročí existence Klubu českých turistů v Krásné Lípě.

Když se všichni náležitě pozdravili a usadili, vydali se na malý výlet do historie. Vyslechli si informaci o tom, jak to vlastně všechno začalo… Poutavý výčet akcí a aktivit doprovodilo promítání dobových snímků. Šéf klubu Václav Hieke pak mluvil i o tom, co se plánuje. Což je mimo jiné i vysazení pamětního stromu právě u příležitosti zmíněného jubilea.

Účastníky postupně pozdravili PaedDr. Jan Eichler, ředitel DDM a Kulturního střediska v Ústí nad Labem, který s klubem dlouhodobě spolupracuje, předseda Klubu českých turistů Mgr. Vratislav Chvátal, předsedkyně Rady seniorů ČR Ing. Lenka Desatová i senátor Zbyněk Linhart. Se zdravicí vystoupili i delegace z Polska a Německa. Dlužno dodat, že se vše obešlo bez tlumočníků. Slovům Poláků rozuměl každý a Němci? Ti si svou řeč nachystali v češtině a ta byla, naprosto po zásluze, oceněna nadšeným potleskem. Pak se o slovo přihlásili i zástupci dalších organizací, například z České Lípy nebo z Varnsdorfu, zejména proto, aby poděkovaly současnému vedení za spolupráci.

Po oficiální části, společném fotu na památku a obědě, byla připravena zábava se zpěvem a tancem.