Příjemné sobotní odpoledne

Dámský Klub Senza babča z.s. z Pardubic,  uspořádal třináctého listopadu již třináctý ročník celostátní soutěže pro ženy – babičky Senzababča 2021. Organizátorky se nezalekly dvou třináctek a udělaly dobře. Akce totiž do puntíku potvrdila jejich krédo, že jsou klubem pro „ženy, které chtějí být aktivní a dokáží být senza“. Záštitu nad celou akcí měl ing.Pavel Šotola,  člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a  také za přispění města Pardubice.

Soutěž je to pro pardubické seniory dnes již velmi oblíbená. To potvrdil velký divácký zájem, přece jen trošku ovlivněný rostoucími obavami z opětovně se šířící koronavirové pandemie.

Poklonu je třeba vyseknout v prvé řadě hlavní organizátorce Ivě Špeldové, která je duší i motorem této nádherné akce, ale i všem členkám klubu Senzababča, které se na organizaci soutěže podílejí. Díky jejich invenci, pracovnímu nasazení a obětavosti byla skutečně skvělá.

Soutěž moderoval Petr Jančařík a zábava gradovala při vstupech pěvecké hvězdy Heidi Janků .

V jedenáctičlenné porotě zasedli sponzoři, zástupci pardubických a chrudimských firem, kteří se podíleli na jejím materiální zajištění a přispěli dárky pro vítězku i ostatní účastnice. Součástí programu bylo hlasování diváků o nejsympatičtější soutěžící. Tou se stala Renata Zelenáková z Pardubic a ta nakonec také získala perníkovou korunku pro celkovou vítězku od pardubického perníkáře pana Janoše. Mezi exkluzivní hosty a zároveň členy poroty patřila určitě senátorka Miluše Horská a Radu seniorů ČR zastupovala Milena Hesová, organizátorka celostátní Babičky roku v Olomouci.

Diváky nadchla rovněž vlastní tvorba Klubu Senza babča, která vyvrcholila módní přehlídkou klobouků, a inspirativní bylo vystoupení hudební skupiny MLIMA JUA  ze  Základní školy a Praktické školy Svítání – Pardubice.  Zažili jsme zkrátka opravdu příjemné sobotní odpoledne. Potvrdilo, že senioři, v tomto případě výhradně seniorky, nejlépe vědí, jak organizovat svůj volný čas. Za sebe a myslím i za všechny přítomné, vyslovím přání, aby to Ivě  Špeldové a ostatním členkám Klubu Senzababča vydrželo ještě nejméně dalších třináct ročníků.

Vladimír Berounský