Návštěva seniorů města Regensburgu (Řezna) v Plzni.

Partnerství uvedených měst trvá už 28 let a partnerské vztahy trvají i mezi seniorskými organizacemi, tedy mezi Radou seniorů města Regensburgu a Radou seniorů Plzeňského kraje a Radou seniorů města Plzně.

Dne 13.11.2021 navštívila skupina cca  80 seniorů z Regensburgu vedená náměstkyní primátora pí Astrid Freudenstein Plzeň, kde je přijala náměstkyně primátora města Plzně pí Eliška Bartáková.

Po prohlídce radnice a katedrály došlo k setkání s plzeňskými seniory v Borském parku u Lípy přátelství, která byla společně zasazena v roce 2011 a následně v roce 2012 byl rovněž společně zasazen letní dub v Řezně.

V průběhu setkání v Borském parku samozřejmě došlo k neformálním kontaktům, ale i k oficiálním potvrzením vzájemných vztahů zejména seniorských generací, které jsou v posledním období poznamenány poněkud nepřehlednou epidemickou situací. Za německou stranu pohovořila náměstkyně primátora Řezna pí Astrid Freundenstein a představitel seniorů města Regensburgu pan Josef Moes, za naší stranu formuloval trvalý zájem o partnerství a spolupráci seniorů předseda Rady seniorů Plzeňského kraje pan Miloslav Hora. Součástí setkaní bylo i neformální pohoštění a v komunikaci pomáhal p. Stanislav Tyšer. Obě zúčastněné strany předpokládají, že vzájemná setkání budou pokračovat i v dalších letech, pokud to situace dovolí.