Vysočina má svou Babičku roku

Poslední zářijový den od 15,00 hodin po covidové pauze se sešli senioři z Vysočiny ve společenském sále DKD Jihlava, aby zde společně oslavili Mezinárodní den seniorů i shlédli vyhlášení volby ,,Babičky roku kraje Vysočina‘‘. Toto setkání připravila jihlavská městská organizace spolku Senioři ČR pod vedením Pavly Radové. Setkání se účastnili jako hosté předseda senátu Parlamentu ČR  Miloš Vystrčil, dále představitelé Krajského úřadu, náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní pro sociální oblast Jan Tourek. Za město Jihlava náměstkové primátorky Martin Laštovička, Petr Ryška a radní Daniel Škarka. Všichni hosté, které přivítala předsedkyně Pavla Radová, popřáli seniorům hlavně pevné zdraví, setkávání s přáteli i rodinami, pohodu i životní optimismus v této nelehké době. Hlavním programem bylo zvolení Babičky roku i ocenění aktivních seniorů, kteří ve svém volném čase pracují a připravují programy pro své vrstevníky, cenou Zlatý krajský senior. Toto ocenění obdrželi z Jihlavy manželé Marie a Antoním Křoustkovi, Pavla Radová, kterou navrhla humpolecká organizace, Věra Bauerová, Karel Toufar, Josef Záruba, ze Žďáru nad Sázavou Emílie Benešová, Pavla Domesová, z Humpolce Ing. Jitka Kadlecová, MUDr. Eva Kubíčková, Ladislav Joukl, Eva Loskotová, Jana Reichertová a Alena Tichá. Ocenění s překvapením obdržel i předseda senátu Miloš Vystrčil,  za pomoc v době covidové při obstarání dezinfekce i rukavic pro seniory. Před volbou babičky pro zpříjemnění odpoledne zahrálo a zazpívalo své lidové písničky duo PoLaus. Následovalo vystoupení všech čtyř nominovaných babiček, které se postupně porotě i přítomným seniorům představily. Porota po zvážení určila toto pořadí, třetí místo obsadily společně MUDr. Eva Kubíčková z Humpolce a Miloslava Matulová z Jihlavy, druhé místo patřilo Marii Caldové z Polné a první místo si vybojovala Marie Neugebauerová ze Žďáru nad Sázavou, která bude Vysočinu reprezentovat na celostátní soutěži v Olomouci. Po skončení této části programu následovala volná zábava, k poslechu a tanci hrála skupina Totoband. Bylo to příjemné odpoledne i podvečer strávený mezi vrstevníky po delší pauze, za které patří poděkování hlavně paní Pavle Radové, která celý program uváděla, též i členům výboru, kteří se starali o pohoštění pro hosty.

Jana Reichertová