SENIOŘI STŘEDOČESKÉHO KRAJE OSLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Již tradičně byly oslavy MDS zahájeny přijetím širší delegace KRS SK hejtmankou SK Mgr.Peckovou a radním pro sociální věci Mgr.Hrabánkem. Přijetí 18členné delegace KRS SK dne 29.září 2021 bylo vřelé, přátelské i pracovní. Předsedové organizací informovali hejtmanku o svých aktivitách, výsledcích, někteří vyslovili i připomínky nebo žádosti týkající se života seniorů ve SK. Hejtmanka předala jubilantům na návrh organizací Pamětní listy a knihy s věnováním. Předseda KRS SK požádal o zajištění setkání s některými radními, kteří ve svých programech mají zakotvenou spolupráci se seniory. Nabídky ze strany KRS SK na pomoc při úklidech veřejných prostor, parků, sázení stromků, pomoc na přechodech u škol stále platí.

Společná oslava MDS KRS SK proběhla v krásných prostorách restaurace U zlatého selátka dne 5.října 2021. Všech 120 účastníků se prokázalo certifikátem 2 očkování. Program byl bohatý. Skupina žen organizace ČSŽ zatančila historické tance, ředitelka střediska komplexní péče Fontána Mgr.Homolková informovala o možnostech pomoci seniorům i studia U3V v prostorách střediska, za Magistrát Kladno přišla pozdravit vedoucí oddělení pro styk se stranami Mgr.Havlůjová a nakonec zástupce „Moudré sovičky“ informoval přítomné o možnostech provádění školení obsluhy tabletů a moudrých telefonů. Na místě získal několik zájemců. Předseda KRS SK Vajs obdržel  z rukou krajské předsedkyně Mgr.Armeanové vysoké vyznamenání předsedy ČsOL za mimořádnou spolupráci a podporu její činnosti.

Občerstvení, hudba, tanec, to vše proběhlo v následujících 90 minutách důstojné a přátelské oslavy MDS.

Do konce roku ještě budou 2 divadelní představení pro seniory, které organizuje Magistrát města Kladno.

V rámci oslav MDS proběhla rovněž s předstihem soutěž „Babička roku 2021“ ve Slaném. Vítězka paní Havlíčková postoupila do celostátního kola v Olomouci a byla jednou z oceněných seniorek hejtmankou SK.

Miloslav Vajs – předseda KRS SK