Senioři Moravskoslezského kraje slavili MDS

Krajská Rada seniorů MSK ve spolupráci s Krajským koordinačním centrem     spolku Seniors uspořádala 1. října 2021 v rámci oslav MDS Slavnostní setkání seniorů Moravskoslezského kraje v Českém Těšíně.

Čtyři autobusy se seniory kraje dopoledne vyrazily na prohlídky pamětihodností a zajímavostí MSK. Dvě výpravy zajely na prohlídku zámku Fryštát v Karviné      a další dva do Archeoparku v Chotěbuzi. Po společném obědě se všechny autobusy sjely do Českého Těšína, kde v Kulturním a společenském středisku města byl zahájen připravený kulturní program k oslavám.

V zaplněném sále Kulturního a společenského střediska přivítal účastníky oslav předseda KRS MSK Pavel Gluc, místostarosta města Český Těšín Vít Slováček a krátce pohovořil předseda Krajské rady MSK Seniorů ČR Oldřich Pospíšil.                 Po úvodních slovech postupně vystoupily soubory písní a tanců seniorů z obcí        a měst Háj ve |Slezsku, Hnojník a Český Těšín. V rámci programu byly vyhodnoceny kampaně KRS za rok 2020, kdy se Seniorkou roku 2020 MSK stala Hana Práglová, předsedkyně Senior klubu Bohumín a nejaktivnější seniorskou organizaci roku 2020 byl Senior klub Velká Polom. Kampaň roku 2021 byla vyhlášena pro nejaktivnější organizaci v boji s Covidem19 aoceněné byly organizace Senior klub Bohumín, Aktivní senioři Bruntál, organizace Sousedé 55 Píšť, organizace OROS Ostrava – klub Jiřičky, KKC MSK spolku Seniors, Krajské sdružení hasičů MSK a Integrovaný záchranný systém MSK. Všem účastníkům se téměř tříhodinový program líbil, často odměňovali vystupující dlouhotrvajícím potleskem.

Závěrem chci poděkovat pracovníkům KaSS, kteří připravili Kulturní a společenské středisko k oslavám a pracovnicím sociálního odboru MěÚ Český Těšín, které se velmi dobře  starali o účastníky oslav. Poděkování zaslouží                    i organizátoři z krajské rady, hlavní partner Moravskoslezský kraj a významný partner město Český Těšín, kteří nám vytvořili finanční a materiální podmínky pro realizaci oslav na vysoké úrovni. Poděkování nakonec patří i samotným účastníkům oslav, kterých se zúčastnilo vhledem ke kapacitě společenského sálu a nutnosti redukovat počty zájemců jen 210 z 20 seniorských klubů a organizací 18 měst a obcí kraje, kteří  odpovědně plnili nařízená hygienická opatření a v krásném počasí prožili příjemný podzimní den.

Všichni na závěr poděkovali organizátorům potleskem a KRS MSK  již dnes přemýšlí, kde bude pořádat oslavy Mezinárodního dne seniorů v roce 2022.

předseda KRS MSK Pavel Gluc

foto: K. Moškoř