Výstava seniorských prací

Zapsaný spolek Senioři Č. r., městská organizace Jihlava uspořádal  v Městské knihovně výstavu prací seniorů, která se setkala s velkým ohlasem a pochvalami. Dále jsme se zúčastnili “Dne sportu pro seniory”, kde Dr. Karel Toufar získal 3 zlaté medaile, paní Miloslava Matulová 2 zlaté medaile a paní Věra Bauerová 1 zlatou medaili a ještě byla oceněna jako nejstarší účastnice závodu. Bylo krásné počasí a tak jsme si nádherný den užili.

Pavla Radová předsedkyně z.s. Senioři