UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Univerzita třetího věku, členská organizace Rady seniorů, nabízí možnost účastnit se kurzů v akademickém roce 2021/2022.

Připraveny jsou pro vás následující kurzy:

  • Antické živly nejen očima přírodních věd III. – 1000 Kč / 2 semestry / prezenčně
  • Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních III. – (zimní semestr) 800 Kč / 1 semestr / prezenčně
  • Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních IV. - (letní semestr) 800 Kč / 1 semestr / prezenčně
  • Psychologie všedního dne II. - 600 Kč / 2 semestry / prezenčně
  • Pohybové aktivity pro seniory (Brandýs n. L. a střední Čechy) - 1000 Kč / 2 semestry / prezenčně Výtvarná tvorba II. 2000 Kč / 2 semestry / prezenčně

Příjem přihlášek do 30. 6. 2021 e-mail: lucie.bubrin@pedf.cuni.cz tel.: 221 900 341

Zájemci se mohou informovat už nyní na: http://bit.ly/Univerzita

A ještě důležitá poznámka na závěr – v případě nutnosti uskutečnit výuku online se přihlášený rozhodne, zda ji chce absolvovat nebo vrátit uhrazený poplatek.

PedF_UK-U3V_nabíka programů_2021-22