Nové kontaktní místo pro seniory v Plzni

Městský obvod Plzeň 3, který je svou rozlohou jeden z největších v Plzni zahrnuje historickou část města a mladší části města jako jsou Bory, Skvrňany, Doudlevce, otevřel dne 8. června 2021 nové místo pro setkávání seniorů. Nové středisko pro seniory otevřel místostarosta ÚMO 3 Stanislav Šec za účasti představitelů městské části, seniorských organizací a dalších spolupracujících subjektů. Za seniorské organizace se účastnili především předseda Krajské rady seniorů Plzeňského kraje JUDr Miloslav Hora a předsedkyně Svazu důchodců Plzeň paní Božena Šmolíková.

Nové kontaktní místo je umístěno v přízemí budovy ÚMO 3, Sady Pětatřicátníků 1 a bude sloužit prioritně pro styk pracovníků ÚMO 3 se seniory v souvislosti s akcemi orientovanými právě na tuto skupinu obyvatel. Jedná se rovněž o poradenskou činnost, ale i kulturně zaměřené a pro seniory zvýhodněné aktivity. Dobře vybavené místo pro setkávání poslouží také pro zasedání seniorských organizací se sídlem v obvodu např. Rada seniorů města Plzně.

První aktivity připravil Městský obvod 3 společně s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem.

Provozní doba Kontaktního centra je pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 17 hod.