Podpora aktivního života seniorů v obcích v Česku a Polsku

Tak byl nazván odborný seminář pro představitele českých a polských samospráv. Organizátorem online semináře , realizovaného v rámci projektu česko – polské spolupráce“ Spolky a obce bez hranic“ byl svaz obcí Mikroregionu Šternbersko.

Akce se zúčastnili zástupci Olomouckého kraje, krajské Rady seniorů ,starostové jednotlivých obcí  v regionu i obcí z partnerského Opolského vojvodství, zástupci polského  Powiatu Prudnik.Seminář byl věnován problematice seniorů. Cílem bylo vzájemně prezentovat podporu aktivního a spolkového života seniorů   v České republice a Polsku. Oba regiony přestavily způsoby a možnosti řešení , včetně příkladů dobré praxe, problematiky stárnutí svých občanů a problematiky péče o přestárlé osoby, způsoby začleňování seniorů do aktivního života a to  co nejdéle a bez ohledu na věk. Velký důraz byl kladen také na spolkový život a sociální kontakty. Oba regiony prezentovaly také možnosti financování aktivit podporující seniory  ( infrastrukturních i „měkkých „)  a vzájemné spolupráce, jíž cílem je získávání vzájemných zkušeností, nových informací, koordinování a organizování společných aktivit ( sportovní , kulturní, vzdělávací) zaměřených na aktivizaci a edukaci seniorské populace na úrovní obcí, měst a kraje.Předsedkyně KRS Olomouckého kraje hovořila o aktivitách krajské Rady seniorů Olomouckého kraje   a o pětileté, velmi bohaté a aktivní  přeshraniční spolupráci  KRS  s Opolským vojvodstvím.

Účastníci se shodli, že setkání prostřednictvím online semináře bylo velmi přátelské, obohacující a inspirující.

prezentace krajské Rady seniorů Olomouckého kraje